Online formulářDotazník pro uchazeče o zaměstnání

Dotazník uchazeče o zaměstnání

Dotazník uchazeče - z webových stránek vertiv.cz

Uveďte pozici, o kterou máte zájem

Personální údaje

Vepište vaši plnou adresu

Vzdělání (nejvyšší ukončené)

Dosavadní zaměstnání

Další dovednosti - zkoušky (řidičský průkaz, vazačské zkoušky, manipulační vozíky, zkoušky, certifikáty….)

Vepište všechny vaše relevantní průkazy, názvy certifikátů a zkoušek, které jste absolvovali.

Pracoval/a byste na směny ?

Nejbližší možný termín nástupu

Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby moje osobní data z žádosti o zaměstnání byla uložena u společnosti Vertiv Czech Republic s.r.o. dle zákona.č. 101/2000 Sb. v uvedeném rozsahu po dobu jednoho roku. Odvolání je možné pouze písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na adresu sídla společnosti.

 

  Refresh Captcha