O násKdo jsme, co vyrábíme, kam směřujeme

Společnost Vertiv Czech Republic s.r.o., kterou možná znáte z minulosti pod jménem Knürr s.r.o., působí na Českém trhu v současnosti již více než 20 let, a to od momentu, kdy se vedení společnosti a tehdejší majitel Hans Knürr rozhodl vytvořit pobočku německé centrály společnosti Knürr, která sídlí v německém Arnstorfu. V roce 1995 začalo 12 zaměstnanců s výrobou v pronajatých prostorách ve Volyni. Mezitím společnost rostla a mezi lety 1999 a 2007 došlo k výstavbě a rozšiřování výrobních hal až do současného stavu. Postupně, jak rostly požadavky na výrobu, ruku v ruce rostly i požadavky na různé jiné podpůrné funkce, a tím pravidelně docházelo k přesunu kompetencí a znalostí do českého závodu.

V regionu se snažíme zviditelnit nejen nabídkou kvalitního a přátelského pracovního prostředí, ale i směrem ven a to podílem na společenském životě. Společnost pravidelně každý rok přispívá jak na chod základních a mateřských škol, tak i příspěvky pro různé neziskové organizace a charity. Stejně se angažujeme i v oblasti sportu, kde podporujeme hokej a basketbal ve Strakonicích a mládežnický fotbal ve Volyni. V současné době také pracujeme na přípravě a spuštění projektu spolupráce s místními středními školami, kde bychom chtěli vybraným studentům poskytnout stipendia, a tím si vychovat budoucí zaměstnance.

Na základě výše uvedených skutečností se naše společnost stala značkou stability s dlouhou tradicí v regionu a v současnosti zaměstnává více než 300 spokojených zaměstnanců ve svých provozech v Nišovicích, Volyni, Prachaticích a inženýrském centru v Plzni.